ODBORNOST

Při montážních pracích jsou používány přístroje a zařízení od firem BOSCH, METABO, HILTI. Pro revize a zkoušky el. zařízení jsou k dispozici přístroje PROFITEST 01 00S, UNILAP 100, UNILAP 60x, souprava PGS 1 ( M 5010 a M 5022 ), PU 310, PU 430, INSTALTEST 61557. Materiál na zakázky je zajišťován nákupem od stálých dodavatelů, výrobců nebo přes velkoobchod na základě smluvních dohod. Částečně je materiál uložen v našich skladech. Vedení el. montážních prací zajišťují tři technici § 8 vyh. 50/78 Sb. Všichni elektromontéři mají zkoušky dle § 6 až 8 vyh.50/78 Sb. Firma má dva projektanty elektro s §10 vyh. 50/78 Sb. a průkazem zvláštní způsobilosti k činnosti ve výstavbě a autorizovaného technika dle Zákona české národní rady č. 360/78 Sb. v oboru technika prostředí staveb. Revizní činnost zajišťují dva revizní technici s § 9 vyh.50/78 Sb.

Firma je rovněž držitelem oprávnění ITI Ústí n.Labem
ev.č.6501/5/93 EZ - V,R,M,O.
Zaměstnanci firmy jsou pravidelně školeni z technických novinek především zástupci smluvních dodavatelů materiálů elektro. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti BOZP. Projektová dokumentace jednotlivých stavebních akcí je vypracována dle skutečného provedení a spolu s dalšími doklady (smlouvy o dílo, dodací list, předávací protokoly, revizní zprávy, atesty rozvaděčů...)trvale archivována v podnikovém archivu.