MONTÁŽE
 • montáž elektrických zařízení do 35 kV, elektrických instalací a hromosvodů, zařízení M + R, EPS, EZS a telefoních rozvodů.
 • projektová dokumentace el. zařízení a staveb včetně inženýrské činnosti, zakreslení skutečného stavu budov.
 • dodávky a montáže el. topných zařízení všech druhů, včetně dodávek elektrických kotlů, akumulačních zdrojů tepla, elektrických a kombinovaných ohřívačů vody, přímotopných elektrických těles včetně podlahových vytápěcích systémů - k tomu potřebné úpravy elektrické instalace objektu a zesílení přípojek elektrické energie.
 • úplnou přípravu provedení elektrického vytápění včetně výpočtu tepelných ztrát objektů, projektové dokumentace s případným doporučením dodatečného zateplení objektu, projednání s energetickým závodem.
 • zavedení knih pravidelných prohlídek elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 včetně vlastního provádění preventivních prohlídek dle řádu preventivní údržby, což je podmiňující pro prodloužení lhůt pravidelných revizí.
 • provádění plánovaných oprav a rekonstrukcí el.zařízení a hromosvodů.
 • provádění rychlých oprav nepředvídaných poruch el. zařízení do 24 hodin.
 • provádění pravidelných revizí el. zařízení dle ČSN 33 1500 ve lhůtách dle tab.č.1 s ohledem na článek 3.3.
 • provádění měření intezity osvětlení a vystavení měřících protokolů
 • dodávku a montáž napájecích a datových rozvodů počítačových sítí, včetně použití zahraničních instalačních materiálů.
 • dodávku a montáž zahraničních podlahových systémů.